Bistro Menu

Bistro Menu

Ingevolge de aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad en van de FOD Volksgezondheid werd door de Federale regering beslist om alle niet-essenti├źle zaken te sluiten tot nader order.

Met spijt in het hart moeten we dan ook meedelen dat het restaurant vanaf morgen 14 maart tot nader order gesloten zal zijn.

De reservaties die reeds gemaakt werden, zullen dus geannuleerd worden. We hopen op uw begrip.

Het Bistro Blue Origin team.